ชื่อ - นามสกุล : นายชัยชาญ บุญคูณ
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานรวบรวมข้อมูล/พัฒนาทรัพยากรสาธารณสุข
ที่อยู่ :-
Telephone :08-9581-5748
Email :buncoonlastname@gmail.com