ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญาวุธ ไพเราะ
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :แผนยุทธศาสต์ แผนลงทุน และงานEOCโควิด-19
ที่อยู่ :-
Telephone :08-9945-9548
Email : P_pairor@yahoo.co.th