ชื่อ - นามสกุล :ดร.วีรพันธ์ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มงาน ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาวิจัยสาธารณสุขชายแดน และพัฒนาวิชาการ/วิจัย
ที่อยู่ :-
Telephone :08-1548-5202
Email :suesat999@gmail.com