ชื่อ - นามสกุล :นส.พนมวรรณ์ สว่างแก้ว
ตำแหน่ง :พ.วิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานสาธารณสุขชายแดน งานประสานงานระหว่างประเทศและงานประกวดบุคคล/สถานบริการดีเด่น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :