ชื่อ - นามสกุล :นางจุรีรัตน์ สิงห์คำ
ตำแหน่ง :นว.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :พัฒนาระบบ
ที่อยู่ :-
Telephone :045-244-801
Email :jureerat.bo16@gmail.com