ชื่อ - นามสกุล :นายเชิดชัย สะดีวงศ์
ตำแหน่ง :นว.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :045-244801
Email :sadeewong13@gmail.com